Giới thiệu các nhiệm vụ máy tính TEE

1. Tổng quát

 1. Các tác vụ máy tính trong testnet này đều được tự động tạo ra bởi hệ thống. 5 nhiệm vụ máy tính cố định sẽ được tạo cho mỗi Vòng (600 khối). Số lượng phần thưởng khai thác sẽ giống như trong white paper. (50% phần thưởng cho mỗi khối được khai thác sẽ được nhận bởi các TEEs thực hiện các nhiệm vụ máy tính về quyền riêng tư, 30% phần thưởng sẽ được nhận bởi tất cả các TEE trực tuyến và 20% sẽ được chuyển vào quỹ Phala.)

 2. Trong mạng thử nghiệm Vendetta, hệ thống tự động đặt số tiền thưởng tối thiểu cho mỗi CPU, là 0 tPHA cho mỗi lõi.

 3. Người khai thác có thể tự nguyện sử dụng tPHA làm cổ phần bổ sung cho CPU của chính họ và bất kỳ ai cũng có thể sử dụng tPHA của chính họ làm cổ phần cho những người khai thác khác, nhưng việc dàn xếp không hỗ trợ phân phối tự động cho người đề cử tại thời điểm này.

 4. Trong 1 Vòng, 1 TEE chỉ có thể thực hiện 1 nhiệm vụ máy tính.

 5. Thuật toán và các tham số phân phối nhiệm vụ máy tính trong testnet là thử nghiệm và sẽ được nâng cấp sau khi mạng chính trực tuyến; phương thức giải quyết cho phần thưởng cũng có thể thay đổi.

Github: https://github.com/Phala-Network/phala-blockchain/blob/master/pruntime/enclave/src/system/comp_election.rs

2. Thuật toán phân phối nhiệm vụ máy tính quyền riêng tư

2.1 Nguyên lý cốt lõi

 1. Giống như bất kỳ thuật toán điều phối nào, chúng ta cần chỉ định các TEE phù hợp để thực hiện nhiệm vụ dựa trên các đặc điểm của nhiệm vụ máy tính quyền riêng tư.

 2. Hệ thống Phala Network sẽ cho điểm từng thiết bị TEE dựa theo các đặc tính máy tính của nó;

 3. Dựa trên số điểm của tất cả các TEE trực tuyến, kết quả cuối cùng sẽ được tính theo công thức lấy mẫu ngẫu nhiên có trọng số;

 4. Sau khi (các) TEE được chỉ định hoàn thành các nhiệm vụ quyền riêng tư, hệ thống sẽ tự động xử lý và phân phối phần thưởng. Để đảm bảo an ninh hệ thống, phần thưởng sẽ bị đóng băng trong một khoảng thời gian. (Phần thưởng do Vendetta testnet phát hành là Fire II, chỉ được sử dụng để thống kê giải thưởng và không thể chuyển nhượng).

2.2 Các chỉ số để tính toán và gửi TEE

Xác suất của một TEE được giao một nhiệm vụ máy tính phụ thuộc vào hai đặc tính của CPU: khả năng tính toán và bảo mật.

 1. Sức mạnh tính toán được biểu thị bằng điểm CPU. Trong tương lai, chúng sẽ được thiết lập cho mỗi loại CPU thông qua bỏ phiếu trên chuỗi (phương pháp nâng cấp no-fork);

 2. Bảo mật dựa trên số tiền đặt cọc của lõi CPU.

Khả năng tính toán và bảo mật tăng lên không làm tăng tuyến tính xác suất của 1 TEE nhận được các nhiệm vụ máy tính. (Xem Phần 3 để biết thêm thông tin.)

2.3 Người lao động trong TEE Nhận được Trọng số về xác suất của việc phân phối

Bằng cách sử dụng các số liệu, chúng ta có thể tính điểm có trọng số cho mỗi TEE.

Công thức tính trọng số như sau:

Image for post

 1. Score = Điểm hiệu suất máy tính TEE

 2. Stake = số tiền đặt cược TEE — số lượng cơ bản (Trong mạng thử nghiệm Vendetta, số tiền đặt cược cơ bản là 0)

2.4 Lấy mẫu ngẫu nhiên có trọng số mà không cần thay thế

Chúng tôi sử dụng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên có trọng số mà không cần thay thế (nghĩa là mỗi TEE chỉ có thể được lấy mẫu một lần) và lấy mẫu ngẫu nhiên n TEE từ tất cả m TEE trực tuyến để thực hiện các nhiệm vụ máy tính.

Trọng số có nghĩa là điểm trọng số w của mỗi TEE được sử dụng làm giá trị cơ bản trong việc lấy mẫu, nghĩa là, w càng cao thì xác suất thắng càng cao.

Một ví dụ về lấy mẫu ngẫu nhiên có trọng số mà không cần thay thế:

Giả sử có ba máy A, B, C.

Điểm của máy A là 3, điểm của máy B là 2 và điểm của máy C là 1.

Bây giờ, rút một chiếc từ 3 chiếc máy, xác suất để chiếc A được rút ra là:

Image for post

Nếu hai bộ được rút ra, xác suất bộ A được rút ra là:

Image for post

Tùy thuộc vào việc tham gia 1605 Race V1, có thể có 5 nhiệm vụ được giao cho hàng nghìn hoặc hàng chục nghìn TEE trong môi trường thực, nhưng logic phù hợp với ví dụ trên.

Để cho phép các thợ đào TEE dự đoán xác suất chiến thắng của chính họ và mô phỏng mối quan hệ giữa số tiền đặt cược tPHA và xác suất chiến thắng, chúng tôi sẽ cung cấp một công cụ tính toán trên Trang tổng quan (hướng dẫn về cách tính sẽ được phát hành sau vài ngày ), và người khai thác có thể điền các thông số của riêng họ. Hiệu suất và số tiền đặt cược dự kiến mô phỏng xác suất chiến thắng.

3. Mô phỏng dữ liệu của thuật toán điều phối

3.1 Mối tương quan giữa số tiền cược bổ sung và xác suất lựa chọn

Giả sử rằng điểm TEE là nhất quán, thì tác động của các số tiền cược khác nhau lên xác suất lựa chọn là gì?

Thuật toán rất rõ ràng, nhưng chỉ dựa vào thuật toán, không thể tính xác suất của một máy khai thác duy nhất được chọn, vì xác suất rút ra liên quan đến số lượng máy khai thác hiện đang trực tuyến và điểm nhiệm vụ của chúng. Chúng tôi đã mô phỏng sự gia tăng xác suất chiến thắng của số tiền đặt cược bổ sung.

Giả sử rằng các TEE khác là 5000 đơn vị của 420 điểm và tất cả đều có thêm 1000 tPHA. Rorschach cũng có một máy tương tự, do đó có 5001. Nếu 5 máy được chọn từ 5001 để thực hiện các tác vụ máy tính, thì khi Rorschach thêm tiền cược bổ sung, xác suất được chọn sẽ tăng lên như sau:


!
Như có thể thấy từ biểu đồ:

 1. Xác suất rút ra là một trong 5 là rất thấp, khoảng 0,05%;

 2. Khi số tiền đặt cược bổ sung tăng lên, xác suất tăng nhanh lúc đầu, sau đó chậm dần;

 3. Nhưng ngay cả khi số tiền đặt cược tăng lên 20.000, tỷ lệ thắng chỉ tăng lên 0,17%.

3.2 Mối tương quan giữa hiệu suất máy và xác suất lựa chọn

Ở hình trên, các vạch xanh nhạt, đỏ, vàng, xanh lá cây là các máy có số điểm lần lượt là 400, 300, 200, 100. Có thể thấy, hiệu suất máy luôn duy trì lợi thế tuyệt đối về xác suất được chọn.

3.3 Làm thế nào để các thợ đào phân bổ thêm tiền cược?

Giả sử rằng Rorschach có hai máy khai thác giống hệt nhau và có một số tiền cố định để dành làm tiền cược bổ sun. Số tiền được phân bổ như thế nào không tạo ra sự khác biệt lớn, nhưng chia đều số tiền giữa chúng sẽ mang lại tỷ lệ cược cao nhất.

Tình huống mô phỏng trong hình bên dưới là Rorschach có hai TEE với số điểm 420 điểm, và cả hai đều cược 5000 tPHA. 5000 TEE khác trong hệ thống có 1000 tPHA, và tất cả đều có số điểm 420.

Nếu Rorschach có thêm 20.000 tPHA để sử dụng cho việc đặt cược,

• Phía ngoài cùng bên trái của trục X trong hình bên dưới thể hiện việc gán tất cả 20.000 tPHA cho một TEE và xác suất nhận được nhiệm vụ là 0,28%;

• Góc ngoài cùng bên phải thể hiện việc chỉ định tất cả 20000 tPHA bổ sung cho TEE khác, cũng có 0,28% khả năng nhận được nhiệm vụ;

• Phần giữa thể hiện sự phân bổ cổ phần bằng nhau cho cả hai TEE. Xác suất nhận được nhiệm vụ bây giờ là 0,32%.

chúng ta có thể thấy rằng tỷ lệ được chọn sẽ cao hơn một chút so với khi chỉ định tất cả tPHA cho một TEE.

Trên đây là tất cả những gì về giới thiệu các tác vụ máy tính của 1605 Race V2. Hãy tham gia với chúng tôi tại diễn đàn để thảo luận với chúng tôi.

Phala là gì

Phala Network là một nền tảng hợp đồng thông minh nhẹ, mạnh mẽ và an toàn, chạy các hợp đồng trên các phần cứng được tin cậy bên trong bộ xử lý, tạo ra một đám mây điện toán bảo mật mới với dịch vụ và điện toán riêng cho cả người dùng cá nhân và doanh nghiệp.

Phala Network sẽ là một công cụ hỗ trợ trên Polkadot và là giải pháp cho nhu cầu về quyền riêng tư trongthế hệ tiếp theo. Thành viên của Confidential Computing Consortium (CCC). Phala cũng nhận được khoản tài trợ của quỹ Web3 Foundation.

Để biết thêm thông tin vềdự án Phala Network

 1. Join nhóm Telegram của Phala Việt Nam: Telegram: Contact @phalanetworkvietnam