Lộ trình Phala cho Mainnet và đấu giá Parachain

Mạng Phala, nhằm trở thành cơ sở hạ tầng bảo mật trong hệ sinh thái Polkadot, đã được phát triển trong gần một năm. Với sự trợ giúp của Web3 FoundationParity trên Substrate framework, Phala đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong các cột mốc quan trọng của chúng tôi, có thể mất hàng triệu đô la và vài năm để các đối thủ của chúng tôi hoàn thành. Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng thông báo lộ trình của chúng tôi trong vài tháng tới, bao gồm các cập nhật lớn như ra mắt testnet mới Vendetta, pre-mainnet và hỗ trợ cho sự đồng thuận của Polkadot parachain .

Giai đoạn 0

Kiểu mạng: Testnet

Cột mốc:

Phát triển cốt lõi:
NPoS: Một cơ chế phân quyền phục vụ Người giữ cổng và Người đề cử và đảm bảo sự ổn định của mạng.

Nút máy tính bảo vệ quyền riêng tư: Xử lý các tác vụ điện toán TEE tập trung

Các chức năng bảo vệ quyền riêng tư:

 • Xác thực lẫn nhau, giao tiếp giữa TEE và blockchain
 • Ẩn danh các giao dịch trên chuỗi
 • “Phala Dark Wallet” dựa trên Polkadot.js, trong đó người dùng có thể chuyển đổi tài sản của họ thành tài sản “bí mật” để bảo vệ quyền riêng tư của họ
 • Hợp đồng thông minh bí mật Phala: Hợp đồng phát hành quyền riêng tư tương thích ERC20 chứng minh chức năng hợp đồng liên quan đến TEE.

Chương trình khuyến khích testnet của chúng tôi đã phân bổ ước tính khoảng 200.000 ~ 300.000 PHA cho cộng đồng để khuyến khích cộng đồng, giáo dục người dùng và kiểm tra chức năng, theo kế hoạch trong Phala Whitepaper. Trong giai đoạn 0, PHA được phân phối dưới dạng mã thông báo ERC20 để duy trì tính thanh khoản khiêm tốn.

Dark Wallet: https://app.phala.network/en/wallet
Testnet: https://app.phala.network/legacy.html#/explorer
Cài đặt nút: https://wiki.phala.network/en-us/

Image for post

Giai đoạn 0.5

Kiểu mạng: Testnet

Cột mốc:

 • POC-3 (Testnet Vendetta)

Thời gian ra mắt dự kiến: Tháng 11 năm 2020

Phát triển cốt lõi:

NPoS: Một cơ chế phân quyền phục vụ Người giữ cổng và Người đề cử và đảm bảo sự ổn định của mạng.

Nút máy tính bảo vệ quyền riêng tư:

 • Tích hợp các nút TEE phi tập trung
 • Đăng ký dễ dàng và trơn tru trên Phala testnet cho mọi loại thiết bị TEE
 • Cơ chế khuyến khích người khai thác (phần thưởng trực tuyến cho người khai thác TEE)
 • Phân phối ngẫu nhiên các nhiệm vụ tính toán (phần thưởng điện toán cho người khai thác TEE)
 • Tích hợp các công cụ khai thác của bên thứ ba để cung cấp IP công cộng cho các thiết bị TEE riêng lẻ
 • Đảm bảo ngưỡng đặt cọc thấp (thậm chí bằng 0) cho các thợ đào bằng giao thức đề cử giống NPoS, những người nắm giữ PHA được phép đặt cọc PHA cho các thợ đào (để họ có thể bắt đầu khai thác mà không cần mua quá nhiều PHA) và chia sẻ lợi nhuận của việc khai thác.

Các chức năng bảo vệ quyền riêng tư:

 • Tài liệu được tổ chức tốt cho các nhà phát triển để xây dựng các công cụ trên Mạng Phala, chẳng hạn như ứng dụng DeFi, sách mã, sổ cái bí mật, v.v.
 • Phát triển hợp đồng thông minh bí mật của Web3 Analytics, sẽ rất quan trọng đối với dữ liệu và ứng dụng trên chuỗi.

Giai đoạn 0.5 (testnet Vendetta) sẽ sớm ra mắt vào tháng 11 năm 2020 và khoảng 500k đến 1 triệu PHA sẽ được phân phối cho những người tham gia trong một cuộc đua khuyến khích (như Filecoin Space Race: P).

Giai đoạn 1

Kiểu mạng: Pre-mainnet

Cột mốc:

 • Pre-mainnet: Darth Vader

Thời gian khởi chạy dự kiến: Quý 4 2020

Phát triển cốt lõi:

Di chuyển mã thông báo:

 • Người dùng có thể di chuyển ERC20 PHA của họ sang Mạng Phala Darth-Vader
 • Mã thông báo Darth Vader có thể được di chuyển sang Phala mainnet pari passu.
 • Đối với những người tham gia chưa nhận phần thưởng Kusama Stakedrop của họ, họ sẽ nhận được Darth Vader PHA trực tiếp thay vì ERC20 PHA.

Kinh tế mã thông báo:

 • Tổng nguồn cung của Darth Vader PHA sẽ tăng lên khi di chuyển của ERC20 PHA (khoảng 5 ~ 7 triệu PHA) tăng lên
 • Phân phối mã thông báo: 100% tổng nguồn cung (mã thông báo đã di chuyển) sẽ được phân bổ cho nhóm giải thưởng của TEE Mining. Và những người giữ cổng (cùng với những người được đề cử) sẽ chia sẻ mức lạm phát của tổng cung.
 • Giải thưởng khai thác trên Darth Vader sẽ CHỈ CÓ trong 6 tháng với lợi nhuận giảm một nửa mỗi tháng. Sau 6 tháng, PHA chưa được xác nhận (không có người nhận) sẽ bị đốt cháy trước khi ra mắt mainnet.

NPoS:

 • Các nút Người giữ cổng (GK) hoạt động tốt và cơ chế đặt cọc Người đề cử
 • Một nút GK chỉ có thể chạy một thiết bị TEE (SGX-abled) với đủ số lượng PHA đặt cọc bởi các đề cử. Lợi nhuận GK đến từ sự lạm phát của tổng cung, như đã đề cập trong Phala whitepaper.
 • Những người được đề cử sẽ có thể chia sẻ lợi nhuận PHA thông qua việc đặt cọc của họ theo tỷ lệ mà GK đặt ra.

Nút máy tính bảo vệ quyền riêng tư:

 • Người khai thác sẽ nhận được PHA khi đăng ký trên Mạng Phala và các nhiệm vụ tính toán.
 • Vì tổng giải thưởng của Darth Vader (5 ~ 7 triệu) ít hơn nhiều so với thiết kế mainnet (700 triệu), nên ngưỡng đặt cọc cũng sẽ được hạ thấp (dưới 250 PHA/lõi)
 • Có dịch vụ IP công cộng của bên thứ ba
 • Miner Client trên Linux đã hoàn thành
 • Chức năng đề cử người khai thác đã hoàn thành (người đề cử có thể đặt PHA của họ vào một nút người khai thác nhất định để giúp họ bắt đầu khai thác trong khi chia sẻ lợi nhuận khai thác của mình theo tỷ lệ mà người khai thác đặt)

Các chức năng bảo vệ quyền riêng tư:

 • Khởi chạy từng giai đoạn của hợp đồng thông minh W3A
 • Triển khai từng giai đoạn của các giao dịch xuyên chuỗi
 • Triển khai từng giai đoạn của cầu Libra-Polkadot

Quản trị: Quản trị trên chuỗi phân quyền và đầy đủ chức năng được thực hiện với tất cả các mô-đun có sẵn, bao gồm Coucil, Kho bạc (bị đánh thuế từ khai thác và lạm phát), Đề xuất và Phân bổ, v.v.

Giai đoạn 1 đánh dấu sự phát triển đầy đủ của Phala mainnet. Tương tự như Kusama, vì Phala trước khi ra mắt, Darth Vader sẽ chạy trong khoảng 5–6 tháng để kiểm tra và chứng minh tất cả các chức năng. Điều đáng chú ý là trong khoảng thời gian này, CHỈ các tài sản được phép di chuyển sang Phala mainnet, dữ liệu của bạn và các bản ghi khác sẽ không thể xác định được. Phala KHÔNG khuyến nghị bất kỳ hình thức giao dịch Darth Vader PHA nào, vì chúng sẽ không được duy trì.

Giai đoạn 2

Kiểu mạng: Mainnet dưới dạng parachain

Cột mốc:

 • Đã đạt đước các vị trí Parachain của Kusama và Polkadot
 • Hoạt động như một parachain Kusama trong năm đầu tiên
 • Chuyển đổi dần dạng POA sang mạng phi tập trung trong vòng 30 ngày sau khi ra mắt mainnet

Thời gian ra mắt dự kiến: Sau vòng 1 của đấu giá khe Kusama

Phát triển cốt lõi:

Di chuyển PHA:

 • ERC20 PHA → mainnet PHA
 • Darth Vader PHA → mainnet
 • PHA Phát hành giải thưởng của đợt airdrop đấu giá Kusama parachain theo từng giai đoạn

Kinh tế mã thông báo:

 • Tổng cung: 1 tỷ
 • Phân phối và Khai thác: giống như thiết kế Whitepaper Kinh tế mã thông báo
 • Các thông số kinh tế ban đầu sẽ được tính toán và thiết lập bằng cách xác minh lý thuyết của các lý thuyết trò chơi

NPoS:

 • Các nút Người giữ cổng (GK) hoạt động tốt và cơ chế đặt cọc Người đề cử
 • Quản lý Kho khóa phi tập trung do Người giữ cổng duy trì
 • Lưu trữ hiệu quả cao trạng thái hợp đồng thông minh bí mật

Nút máy tính bảo vệ quyền riêng tư:

 • Như đã giới thiệu trong Whitepaper Kinh tế mã thông báo
 • Thuật toán phân phối tác vụ tính toán linh hoạt và đáng tin cậy hơn (so với Giai đoạn 1)

Các chức năng bảo vệ quyền riêng tư:

 • Trường hợp sử dụng: Darkpool phi tập trung
 • Sẽ có thể hỗ trợ thêm Dapp và các sản phẩm được phát triển bởi các dự án hoặc nhóm khác

Quản trị:

 • Từng bước xây dựng Phala DAO, dân chủ lỏng và bỏ phiếu ẩn danh trên dây chuyền.
 • Parachain: Các trường hợp sử dụng có thể kết hợp với các parachains khác

Giai đoạn 3

Kiểu mạng: Mainnet dưới dạng parachain

Cột mốc:

 • Đã đạt được các vị trí Parachain của Polkadot
 • Chạy như một parachain Polkadot
 • Chuyển từ Mạng Kusama sang Mạng Polkadot

Thời gian ra mắt dự kiến: Sau vòng 1 của Đấu giá khe Polkadot

Phát triển cốt lõi: Giống như Giai đoạn 2

Giới thiệu Phala

Một nền tảng blockchain hợp đồng thông minh dựa Substrate mà bạn có thể phát triển các ứng dụng blockchain bảo vệ bí mật và ưu tiên quyền riêng tư. Thành viên của đội hình xuất phát Chương trình Substrate Builders. Người nhận tài trợ của Quỹ hỗ trợ Web3.

Website | Twitter | Github | Telegram | Discord

1 Like