NFT × Quyền riêng tư: Phala Network mở rộng quan hệ đối tác chiến lược với DEGO.Finance

Chúng tôi vui mừng thông báo: Phala đã mở rộng quan hệ đối tác chiến lược với DEGO Finance, sự kết hợp giữa NFT + DeFi của hệ sinh thái Polkadot.

Thông qua sự hợp tác này, Phala sẽ cung cấp cho DEGO sự hỗ trợ về cơ sở hạ tầng quyền riêng tư. Hai bên sẽ tiến hành hợp tác chuyên sâu trong lĩnh vực NFT, nhằm cung cấp cho Polkadot các sản phẩm NFT hỗ trợ các trò chơi như hộp bí ẩn, nội dung ngẫu nhiên và mã hóa.

Đồng thời, cả hai bên sẽ chia sẻ sản phẩm và trao đổi tài nguyên trong lĩnh vực quyền riêng tư, NFT và cộng đồng Polkadot trong tương lai.

Về DEGO Finance

DEGO là một dự án kết hợp NFT + DeFi, nhằm mục đích xây dựng một hệ thống NFT toàn diện, duy trì giao thức NFT, môi trường giao dịch @Treasureland.market, chức năng chuỗi chéo, ứng dụng DeFi, trò chơi, v.v. DEGO đang xây dựng Polkadot Parachain thông qua Substrate , kết hợp ứng dụng và các giao thức cơ bản.

Website | Github | Telegram | Medium | Twitter

Về Phala

Phala Network giải quyết vấn đề về sự tin tưởng trong điện toán đám mây.

Là một nền tảng tính cho phép xử lý đám mây lớn mà không ảnh hưởng đến tính bảo mật của dữ liệu. Được xây dựng dựa trên công nghệ bảo mật dựa trên TEE đã được chèn vào các bộ vi xử lý, đám mây điện toán phân tán của Phala Network rất linh hoạt và bảo mật. Bằng cách tách cơ chế đồng thuận khỏi tính toán, Phala đảm bảo sức mạnh xử lý có khả năng mở rộng cao. Cùng nhau, điều này tạo ra cơ sở hạ tầng cho một đám mây điện toán mạnh mẽ, an toàn và có thể mở rộng.

Là một thành viên của hệ sinh thái chuỗi chéo Polkadot, Phala sẽ có thể cung cấp sức mạnh tính toán cho các ứng dụng blockchain khác đồng thời bảo vệ các lớp dữ liệu, cho phép thực hiện các khả năng như bảo vệ quyền riêng tư và lịch sử giao dịch, đồng tính toán dữ liệu bí mật DID, phát triển các cầu xuyên chuỗi nút vô cùng nhẹ và hơn thế nữa.

Các dịch vụ trên chuỗi hiện đang được phát triển trên Mạng Phala bao gồm Phân tích Web3: các hợp đồng thông minh hiệu suất cao từ Phala cho phép phân tích dữ liệu hàng loạt đồng thời với tốc độ cao với quyền riêng tư, mở đường cho một giải pháp thay thế cho Google Analytics vốn dĩ tôn trọng tính bảo mật của từng cá nhân.

Để biết thêm thông tin vềdự án Phala Network

  1. Join nhóm Telegram của Phala Việt Nam: Telegram: Contact @phalanetworkvietnam