Phala Network tham gia vào quan hệ đối tác chiến lược với Apron Network

Phala Network tự hào thông báo về mối quan hệ đối tác chiến lược với Apron Network vào ngày 4/3/2021. Bằng cách cung cấp dịch vụ bảo vệ dữ liệu cho Apron, Apron Network giờ đây có thể thực hiện chức năng bảo vệ quyền riêng tư. Sự hợp tác với Phala Network sẽ giúp Apron tiến gần hơn đến mạng lưới phi tập trung thực sự.

Image for post

Apron Network là 1 dự án cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng cho các nhà phát triển DApp. Bằng cách triển khai dịch vụ do Phala Network cung cấp, Apron có thể đảm bảo thực thi cung cấp dịch vụ một cách đáng tin cậy trong khi vẫn giữ bí mật về dữ liệu. Các dịch vụ dữ liệu của nền tảng Apron Network sẽ cạnh tranh hơn và việc bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu cũng sẽ đáp ứng nhu cầu của nhiều người dùng hơn, do đó cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng.

Tổng quan về Apron Network

Apron là một nền tảng phi tập trung dành cho các nhà phát triển DApp, người dùng DApp và các nhà khai thác cơ sở hạ tầng với mạng lưới phi tập trung dựa trên các dịch vụ cơ sở hạ tầng công nghệ blockchain. Được phát triển bởi Substrate và có thể hoạt động như một parachain của Polkadot / Kusama. Apron cũng sẽ kết nối với nhiều chuỗi khác như Ethereum, BSC, Filecoin và Helium, bao gồm cả Layer 2. Cung cấp cho các nhà phát triển các dịch vụ cơ sở hạ tầng sinh thái blockchain với chi phí thấp.

Website | Telegram | Twitter | Discord | Github