BÌNH CHỌN CHO PHALA ! Phala đang tranh cử cho 1 ghế diễn giả tại sự kiện ‘Polkadot Decoded 2021’

polkadot decode

Xin chào đại gia đình Phala:
Chúng tôi có 1 tin rất tốt dành cho bạn!
Phala đang tranh cử cho 1 ghế diễn giải tại sự kiện vô cùng nổi bật “Polkadot Decoded”, và nếu chúng ta dành được 1 số lượng lớn bình chọn, Phala sẽ được tham gia sự kiện! Hãy cùng bình chọn cho Phala ngay nào!

:boom: Link bình chọn: https://decoded.polkadot.network/vote/
:boom: Thời gian bình chọn: Từ giờ đến 31/3/2021

> Kết quả bình chọn cập nhật: https://decoded.polkadot.network/vote/results/

Về sự kiện Polkadot Decoded 2021
Polkadot Decoded là hội thảo đầu tiên về hê sinh thái Polkadot. Hội thảo sẽ được diễn ra lần thứ 2 vào ngày 20/05/2021.

Năm nay, với tinh thần của triết lý phi tập trung, hội thảo sẽ cho phép đưa ra các đề xuất mở, và các đề xuất này sẽ được áp dụng bởi bình chọn từ cộng đồng .

Bình chọn hiện đã được bắt đầu cho sự kiện Polkadot Decoded 2021.

Làm thế nào để bình chọn cho Phala

1. Truy cập vào web bình chọn Polkadot Decoded

https://decoded.polkadot.network/vote/

2. Kiểm tra các đề xuất. Phala hiện có tổng cộng 6 đề xuất.

Mục tầm nhìn Polkadot (The Polkadot Vision)
① Bảo vệ Polkadot DeFi với điện toán bảo mật - Secure the Polkadot DeFi World with Confidential Computing - Hang Yin, Phala Network

polkadot decode 1

Mục Polkadot hành động (Polkadot in Action)
② Phala: XCMP giúp các điện toán bảo mật độc lập - Phala: XCMP Makes Confidential Computing Composable - Hang Yin, Phala Network

polkadot decode 2

Tech Talk Section
③ Move to a Parachain: The Light Client (Deep Dive Into Parachain Consensus Design) - Hang Yin,
④ Confidential Ink! Contract (Deep Dive Into Ink Runtime) - Shunfan Zhou, Phala Network

polkadot decode 3

Workshop Section
⑤ Aerospace Engineering for Utility Token Economics : Phala Network - Konstantin Shamruk Phala Network

polkadot decode 4

Custom Formats Section
⑥ Trustless Privacy-Preserving Cloud Computing - Fireside Chat With Phala CEO, Marvin Tong

decode 5

3.Sau khi kiểm tra, nhấn nút “Submit Vote"

decode 6

CÁM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA BẠN RẤT NHIỀU!