Phala thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với TrustBase

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Phala hiện đã hợp tác với TrustBase. Cùng nhau, chúng tôi sẽ giúp phát triển cơ sở hạ tầng của hệ sinh thái Polkadot và khám phá thêm các hình thức cộng tác mới.

Trustbase giúp các nhà phát triển dễ dàng xây dựng các DAPPs và hệ thống bằng cách sử dụng Subscript ngôn ngữ hợp đồng thông minh WASM, trong khi Phala sẽ cung cấp khả năng cho các hợp đồng thực thi trên sức mạnh tính toán được bảo vệ quyền riêng tư để hỗ trợ DeFi, dịch vụ dữ liệu và các ứng dụng nhạy cảm khác. Chúng tôi mong muốn cùng nhau làm phong phú thêm hệ sinh thái Polkadot.

Giới thiệu về TrustBase

TrustBase là một parachain của Polkadot dựa trên khung Substrate phát triển độc lập ngôn ngữ hợp đồng thông minh Subscript và hỗ trợ nhiều loại công cụ plug-in và ứng dụng hợp đồng thông minh. Là một dự án cơ sở hạ tầng trong hệ sinh thái Polkadot, TrustBase đã nhận được chứng nhận và hỗ trợ từ Quỹ Web3 Foundation. Ngôn ngữ Hợp đồng thông minh Subscript đã cung cấp kết quả phát triển giai đoạn đầu tiên cho Web3 Foundation.

TrustBase cam kết cung cấp cho các nhà phát triển truyền thống một ngôn ngữ nhẹ nhàng hơn, có thể dễ dàng triển khai các hợp đồng thông minh gốc của Polkadot và hỗ trợ các nhà phát triển tham gia xây dựng hệ sinh thái Polkadot mà không có rào cản.

Về Phala

Phala Network giải quyết vấn đề về sự tin tưởng trong điện toán đám mây.

Là một nền tảng tính cho phép xử lý đám mây lớn mà không ảnh hưởng đến tính bảo mật của dữ liệu. Được xây dựng dựa trên công nghệ bảo mật dựa trên TEE đã được chèn vào các bộ vi xử lý, đám mây điện toán phân tán của Phala Network rất linh hoạt và bảo mật. Bằng cách tách cơ chế đồng thuận khỏi tính toán, Phala đảm bảo sức mạnh xử lý có khả năng mở rộng cao. Cùng nhau, điều này tạo ra cơ sở hạ tầng cho một đám mây điện toán mạnh mẽ, an toàn và có thể mở rộng.

Là một thành viên của hệ sinh thái chuỗi chéo Polkadot, Phala sẽ có thể cung cấp sức mạnh tính toán cho các ứng dụng blockchain khác đồng thời bảo vệ các lớp dữ liệu, cho phép thực hiện các khả năng như bảo vệ quyền riêng tư và lịch sử giao dịch, đồng tính toán dữ liệu bí mật DID, phát triển các cầu xuyên chuỗi nút vô cùng nhẹ và hơn thế nữa.

Các dịch vụ trên chuỗi hiện đang được phát triển trên Mạng Phala bao gồm Phân tích Web3: các hợp đồng thông minh hiệu suất cao từ Phala cho phép phân tích dữ liệu hàng loạt đồng thời với tốc độ cao với quyền riêng tư, mở đường cho một giải pháp thay thế cho Google Analytics vốn dĩ tôn trọng tính bảo mật của từng cá nhân